BDSM

Hình thức "tra tấn" bạn tình bằng các công cụ mạnh như dây thừng, treo, kẹp vú... khiến bạn tình đau đớn